CWEK-Arbejdsmiljø  /  Det sunde arbejdsmiljø   
   

  Arbejdspladsvurdering
    

    ● Individuelle ergonomiske arbejdspladsgennemgange samt rådgivning.

   Terapeuten vurdere medarbejdernes arbejdsstilling på deres respektive
   arbejdspladser i huset, og rådgiver dér hver enkelt, individuelt.
   Rådgivningen er unik for hver enkelt, således at vi søger at løse specifikke
   kropslige problemer ved at analysere om de har årsager i indretning,
   vaner eller udstyr og rådgiver om løsningsforslag til den enkelte.