CWEK-Arbejdsmiljø  /  Det sunde arbejdsmiljø   


    
                  Fysioterapi
Fysioterapeutens speciale er behandling og træning af
bevægeapparats-lidelser. Fysioterapeutens behandlinger er at,
søge og fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om,
hvad der kan have været årsag til fremkaldelse af smerterne.
Der gives rådgivning i forebyggelse af fremkaldte smerter og
der rådgives gennem øvelser, til forebyggelse af
holdningskorrektion samt ændring af daglige vaner og
aktiviteter, der kan have fremkaldt smerterne. Som et led i den
fysioterapeutiske behandling, inddrages kiropraktor/egen læge,
såfremt det skønnes nødvendigt.    

                  Kiropraktik
Kiropraktik er en helhedsorienteret og manuel behandlingsform,
der gør brug af skånsomme teknikker. Kiropraktorerne benytter
teknikker som mobilisering og nøjagtige manipulationer af
kroppens led samt udspænding og aktiv behandling af
muskulaturen. Kiropraktik er ofte løsningen, hvor mange andre
behandlingstiltag ikke har haft tilstrækkelig effekt.