CWEK-Arbejdsmiljø  /  Det sunde arbejdsmiljø   
    
●  Udregning af BMI samt dagligt energibehov                
●  Fedtprocent-måling af hud
●  Blodtryk
●  Måling af blodsukker
●  Måling af total-kolesterol
●  Triglycerider (fedt i blodet)
●  Muskelstyrke

             Se målinger

                  Helbredstjek I

      Helbredstjek fokuserer på sundhedstilstanden hos den
      enkelte medarbejder.
      Der afsættes 20 minutter pr. medarbejder.

                  Helbredstjek II

      Helbredstjek fokuserer på sundhedstilstanden hos den
      enkelte medarbejder.
      Der afsættes 30 minutter pr. medarbejder.
    
●  Udregning af BMI samt dagligt energibehov                
●  Konditest på mobilt løbebånd
●  Fedtprocent-måling
●  Blodtryk
●  Måling af blodsukker
●  Måling af total-kolesterol
●  Triglycerider (fedt i blodet)
●  Muskelstyrke

             Se målinger